COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Acasa

Despre institutie

Prezentare Generala

Obiective turistice

Datini si Obiceiuri

Transparenta decizionala

Informatii Publice

Alegeri 2024

Strategia Națională Anticorupție

Licitații masă lemnoasă

Proiecte

Juridic

Urbanism

situații de urgență

Taxe și impozite

Asistenta Sociala

A.P.I.A

Stare civila

deșeuri municipale

Plan de aparare al C.L.S.U. Poiana Stampei

harti si liste UAT-uri

P.U.G

Gazeta Comunei

Galerii Foto

Concursuri

Sugestii

Recesământul populației 2021

Contact

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)


CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA POIANA STAMPEI DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod SMIS 143352

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA POIANA STAMPEI DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod SMIS 143352

Beneficiarul Comuna Poiana Stampei a semnat in luna Ianuarie 2022 Con-tractul de finanțare nr. 855 / 18.01.2022 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA POIANA STAMPEI DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod SMIS 143352, are o valoare totală de 1.540.911,99 lei, din care 1.511.161,99 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

• Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Proiectul are rolul de a creste capacitatea de aplicarea eficienta a masurilor minime sanitare si de protectie în vederea desfasurarii în conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 în contextul riscului de infectie cu virusul SARS-Cov-2 prin dotarea celor 3 unitati de invatatmant preuniversitar din Comuna Poiana Stampei cu echipamente de protectie in vederea diminuarii raspandirii virusului si materiale specifice controlarii infectiei cu virusul COVID-19, cu scopul de a proteja atat cadrele didactice, cat si elevii contaminati de o posibila raspandire a virusului. Obiectivul general al proiectului: asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educatie preuniversitara, respectiv in cadrul celor 3 unitati de invatamant din comuna Poiana Stampei, localizate astfel:

1. CENTRUL EDUCATIONAL DORNISOARA
Adresa: Loc. Dornisoara, Jud. Suceava, nr. cadstral 31335

2. Scoala cu clasele I-VIII Poiana Stampei (Corp A, Corp B, Corp C, Vestiare Baza Sportiva)
Adresa: Loc. Poiana Stampei, Jud Suceava, nr. cadastral 32798

3. GRADINITA POIANA STAMPEI
Adresa: Loc. Poiana Stampei, Nr. 115 B, Jud. Suceava, nr. cadastral 31356

Scopul investitiei se afla in deplina corespondenta si contribuie, in mod direct, la indeplinirea obiectivului specific al Axei Prioritare 9 – Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv Specific 9.1. – Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, intrucat, prin intermediul actiunilor intreprinse la nivelul proiectului se urmareste asigurarea unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea.

In conformitate cu Regulamentele CE 1303/2013, 1304/2013 si 821/2014, Comuna poiana Stampei va face referire la faptul ca UE asigura cofinantarea investitiilor realizate prin asigurarea de identitate vizuala si va aplica masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020.

Avand in vedere considerentele expuse anterior, mentionam ca proiectul isi propune sa sustina indeplinirea obiectivului general al Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, respectiv sa contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale din Romania.

Proiectul ”CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA POIANA STAMPEI DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19” contribuie indirect la indicatorul de rezultat al programului (Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare) prin limitarea numarului potential de cazuri de infectie care ar trebui tratate în sistemul public de sanatate.

• Indicatorii de realizare proiect sunt:

2S130 - Entitati publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2: 3 unitati de invatamant

2S132 - Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare

Indicatorul propus este unul calitativ:
→ Înainte de interventia POIM: NU
→ Ulterior interventiei POIM: DA

•Rezultate așteptate:

1. Asigurarea echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID 19 în unitățile de învățământ din comuna Poiana Stampei;

2. Asigurarea dotărilor necesare în contextul gestionării crizei COVID 19 în unitățile de învățământ din comuna Poiana Stampei;

3. Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului;

4. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală;

5. Realizarea Cererii de finanțare și a tuturor documentelor solicitate prin reglementările Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între data 15 octombrie 2020 – 30 septembrie 2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Pro-gramul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Competitivi împreună!

• Date de Contact

COMUNA POIANA STAMPEI
nr. 228, județul Suceava, România
Tel. 0230.575.177, fax 0230.575.177

HOROSCOP

INFO

Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal


Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00Program de audiențe, instituția prefectului - Județul Suceava:

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei