PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Legislație

1. Constituția României - Click pentru detalii -> http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-215-2001.pdf

3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-188-1999.pdf

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-7-2004.pdf

5. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-OUG.-21-2004.pdf

6. HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările și completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-HG.-341-2007.pdf

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/21-Lg.-544-2001.pdf

8. OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/21-OG-27-2002.pdf


HOROSCOP

INFO

Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei - Webmaster: IF Luca