COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Acasa

Despre institutie

Prezentare Generala

Obiective turistice

Datini si Obiceiuri

Transparenta decizionala

Informatii Publice

Alegeri 2024

Strategia Națională Anticorupție

Licitații masă lemnoasă

Proiecte

Juridic

Urbanism

situații de urgență

Taxe și impozite

Asistenta Sociala

A.P.I.A

Stare civila

deșeuri municipale

Plan de aparare al C.L.S.U. Poiana Stampei

harti si liste UAT-uri

P.U.G

Gazeta Comunei

Galerii Foto

Concursuri

Sugestii

Recesământul populației 2021

Contact

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)


Activitati Economice

Turism

Datorită poziţiei geografice şi a frumuseţii peisajului, comuna Poiana Stâmpei se află printre atracţiile turistice din zona Bucovinei şi prin faptul că Rezervaţia Naturală "Tinovul Mare", unică în ţară, se află în proprietatea acestei localităţi. De asemenea, noul "Muzeu al satului", amplasat în centrul comunei, va oferi vizitatorilor o imagine despre frumuseţea portului popular, tradiţii şi obiceiuri din trecut păstrate până astăzi.

Agricultura

Suprafeţe mari de pădure, de fâneţe şi păşuni le-au oferit locuitorilor posibilitatea de a se ocupa de creşterea animalelor şi valorificarea produselor animaliere şi ale pădurii (lemn, fructe de pădure, ciuperci). Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei este de 18076 ha.

Agricultura reprezintă activitatea economică de bază, prin care locuitorii comunei îşi asigură resursele de hrană şi o parte din veniturile băneşti.

Comuna Poiana Stampei are resurse limitate de terenuri agricole, peste 73 % din teritoriu fiind ocupat de pădure. Suprafaţa arabilă este redusă, aproximativ 251 ha. Posibilităţi de creştere a arabilului nu există, iar structura pe proprietate fiind mică, asigurarea produselor agricole pentru nevoile comunei nu se va putea realiza decât prin alocarea factorilor tehnici: mecanizare, fertilizare, amendarea terenurilor, drenarea celor cu exces de umiditate, seminţe selecţionate.

Producţia vegetală

Zona prezintă favorabilitate pentru cultura plantelor tehnice, mai puţin pentru cultura cerealelor.

Populaţia are ocupaţie preponderent agricolă, îşi lucrează pământul individual, cu mijloace rudimentare şi în foarte mică măsură cu mijloace mecanice.

Legumicultura este un sector mai puţin dezvoltat. Suprafaţa cultivată cu legume este de 23 ha, dar există terenuri disponibile pentru extinderea culturilor până la 30 ha. Clima permite cultivarea legumelor, însă este nevoie de investiţii în sisteme de irigaţii.

Activitatea de creştere a animalelor este o tradiţie în această zonă, dar din cauza preţului mic al litrului de lapte şi al celorlalte produse rezultate în gospodăriile oamenilor această ramură este neprofitabilă şi este într-o continuă scădere.

În comuna Poiana Stampei, creşterea animalelor se practică doar la nivelul gospodăriilor. Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau microferme de creştere organizată a animalelor, a unor centre de colectare şi valorificare a produselor de origine animală: lapte, carne, piei, lână (centre de taiere, abatorizare, carmangerii ş.a). Se pot amenaja pe raza comunei ferme de creştere a păsărilor dotate cu centre de prelucrare şi valorificare a produselor avicole.

Pomicultura

În comuna Poiana Stampei sectorul pomicol nu este foarte dezvoltat. Acest sector se poate dezvolta prin modernizarea tehnologiilor de cultivare şi recoltare, dar şi prin amplasarea unor centre de colectare, prelucrare şi valorificare a acestor produse.

Silvicultura

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei Poiana Stampei este de 13148 ha, reprezentând 73,09% din suprafaţa totală a comunei. Zonele de pădure asigură producţia de plante medicinale şi fructe de padure. Pădurile de pe teritoriul comunei oferă potenţial investiţional prin înfiinţare de ateliere de mică tâmplărie, fabrici de mobilă şi profile de lemn.

Piscicultura

Zona este favorabilă pentru dezvoltarea pisciculturii, element ce ajută şi la dezvoltarea serviciului turistic.

HOROSCOP

INFO

Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal


Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00Program de audiențe, instituția prefectului - Județul Suceava:

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei - Webmaster: IF Luca